Akma veya Sarkma

Boyanın dik veya eğimli yüzeylerde akması ve düzgün bir film oluşturmaması.

Sebebi:
Dik ve eğimli yüzeylere bir defada çok kalın boya uygulanması, uygun olmayan tiner kullanılması, boyanın tatbikat viskozitesinin çok düşük olması, tabancanın yüzeye dik açı yerine çeşitli açılarda ve şekillerde tutularak boya veya verniğin bir noktada yığılması.

Giderme Yöntemi:
Boya veya vernik viskozitesine dikkat edilmeli, özellikle dik yüzeylere ince katlar halinde uygulama yapılmalı, tabancanın yüzeyden uzaklığı normal tatbikatlarda 20 cm yüksek basınçlı tatbikatlarda 30 cm olmalıdır. Bu durumdaki problemli yüzeyler 400-600 no’lu zımpara ile çok iyi zımparalanmalı ve soruna yol açın nedenler dikkate alınarak tekrar bir kat uygulama yapılmalıdır.

Kaynama

Boya veya vernik uygulanan yüzeyde toplu iğne başı görünümünde tanecikler veya küçük hava kabarcıkları görünümünde yüzey hatalarının oluşması.

Sebebi:
Uygun tiner kullanılmaması, sıcak havalarda çok kalın uygulama yapılması, birinci katın uygulanmasından sonra yeterli kuruma süresi verilmeden ikinci katın uygulanması.

Giderme Yöntemi:
Boya veya vernik uygulamalarında ikinci kat birinci kat atıldıktan ya çok kısa süre sonra (5-10 dakika) yada en az 5-6 saat sonra uygulanmalı, çok sıcak havalarda boya veya verniğe % 3-5 oranında RETARDER ilave edilmelidir. Kaynama problemi ile karşılaşılmış yüzeyler, soruna yol açan nedenler dikkate alınarak 400-600 no’lu zımpara ile zımparalanmalı ve tekrar bir kat uygulama yapılmalıdır.

Kırışma-Zemini Oynatma

Boyanın veya verniğin düzgün bir yüzey vermemesi, kırışık ve bozuk bir film görüntüsünde olması.

Sebebi:
Sonkat boya veya verniğin çok kalın uygulanması, uygun astar boya veya dolgu verniği kullanılmamış olması, yeterince kurumamış-kürlenmemiş boya veya vernik üzerine uygulama yapılması, uygun olmayan tiner kullanılması, birbiri ile uyuşmayan boyaların üst üste tatbik edilmesi.

Giderme Yöntemi:
Sonkatlar altına uygun dolgu veya astar kullanılmalı, özellikle Poliüretan ve Akrilik sistemler altında kesinlikle kaliteli ve doğru uygulanmış Poliüretan, Akrilik veya Polyester dolgu ve astar kullanılmalıdır. Kırışma-zemini oynatma az ise problemli yüzeyler 400-600 no’lu zımpara ile zımparalanarak tekrar bir kat boya atılmalı, kırışma-zemini oynatma fazla ise bütün yüzey tamamen temizlenerek tekrar boyanmalıdır.

Kolay Çizilme-Düşük Mar Direnci


Tatbik edilmiş sonkat boya veya verniğin normalden daha kolay ve çabuk çizilmesi.

Sebebi:
Poliüretan veya Akrilik sistemlerde sonkat tatbikatında sertleştiricinin eksik kullanılmış olması, kuruma ve/veya kürlenmenin henüz tamamlanmamış olması.

Giderme Yöntemi:
Tatbikat esnasında Poliüretan veya Akrilik sistemlerde mutlaka doğru cins ve miktarda sertleştirici kullanılmalı, boya veya vernik filmi üretici firma tarafından belirlenen şartlarda ve sürede sertleşeceğinden boyalı veya vernikli yüzeyler belirlenen sürelerden daha önce fiziki etkilere maruz bırakılmamalıdır.

Krater-Küvetcik Şeklinde Açılmalar


Boya veya vernik uygulanmış yüzeylerde krater şeklinde çöküntülerin ve açılmaların olması.

Sebebi:
Boya uygulanan ortamda silikon esaslı malzeme (pasta-polish) kullanılmış olması, boya veya verniğe kompresörden yağ, su karışmış olması, boynan yüzeyde yağ, ter gibi kirliliklerin bulunması.

Giderme Yöntemi:
Boya ve vernik uygulanan ortamda uygulamadan önce yada sonra pasta-polish işlemi kesinlikle yapılması, kompresörden boya veya verniğe yağ-su karışması önlenmelidir. Bu durumdaki problemli yüzeylere 400-600 no’lu zımpara ile çok iyi zımpara yapılmalı ve soruna yol açın nedenler dikkate alınarak bir kat daha boya uygulanmalıdır.

Kuru Püskürtme


Boyanın veya verniğin yüzeye toz şeklinde düşmesi.

Sebebi:
Uygulama sırasında boya tabancasının yüzeyden çok uzak tutulması veya çabuk geçilmesi, boya/vernik viskozitesinin çok yüksek veya çok düşük olması, uygun tiner kullanılmaması, hava basıncının çok yüksek olması.

Giderme Yöntemi:
Soruna yol açan nedenler dikkate alınmalı, bu durumdaki problemli yüzeyler 400-600 no’lu zımpara ile zımparalanarak tekrar bir kat uygulama yapılmalıdır.

Portakallanma


Boyanın veya verniğin uygulandığı yüzeyde portakal kabuğu görünümünde film oluşturması.

Sebebi:
Uygulama viskozitesinin yüksek olması, uygun tiner kullanılmaması, uygulama basıncının çok yüksek olması, boya ile yüzey arasında aşırı sıcaklık farkı, boya tabancasının yüzeye çok yakın tutulması, çok kalın uygulama yapılması.

Giderme Yöntemi:
Soruna yol açan nedenler dikkate alınmalı, bu durumdaki problemli yüzeyler 400-600 no’lu zımpara ile zımparalanarak tekrar bir kat uygulama yapılmalıdır.

Standart Matlığın Elde Edilememesi


Tatbik edilen mat/ipek mat sonkat boya veya verniğin beklenenden daha mat veya parlak görüntü vermesi.

Sebebi:
Tatbik edilecek boya veya verniğin kullanılmadan önce çok iyi karıştırılmamış olması, tarif edilen oranlarda sertleştirici veya tiner kullanılmamış olması, tiner kalitesinin uygun olmaması, yeterli kürlenmemiş veya iyi doldurulmamış zeminin emme yapması.

Giderme Yöntemi:
Sorunla karşılaşılmış yüzeylere 400-600 no’lu zımpara ile pürüz kırılarak ve yukarıdaki sebeplere dikkat edilerek bir kat sonkat boya veya vernik uygulanmalıdır.

Sütlenme-Beyazlanma


Sonkat boya veya vernik uygulamasından sonra yüzeyin buğulu-beyazımsı bir görünüm vermesi.

Sebebi:
Boya veya vernik uygulamalarının yüksek nemli ortamlarda yapılması, uygun olmayan tiner kullanılması.

Giderme Yöntemi:
Yüksek nemli ortamlarda tatbikattan kaçınılmalı, tatbikat mutlaka gerekiyor ise boya veya vernik karışımına % 3-5 oranında RETARDER ilave edilmeli, mutlaka üretici firma tarafından önerilen tiner kullanılmalıdır. Sorunla karşılaşılmış yüzeylere 400-600 no’lu zımpara ile pürüz kırılarak ve yukarıdaki nedenlere dikkat edilerek bir kat daha boya veya vernik uygulanmalıdır.

Yeterli Parlaklığın Elde Edilememesi


Sonkat parlak boya veya verniğin uygulandıktan sonra istenilen parlaklığın, canlılığın elde edilememesi.

Sebebi:
Ahşabın yüzeyine ve cinsine bağlı olarak yeterli seviyede ve kalitede zemin dolgusunun sağlanmamış olması, sonkat boya veya vernik ile zemin dolgusunun uyuşmaması, zemin dolgusunun yeterli sertlik, dolduruculuk ve yayılma özelliklerine sahip olmaması, sonkat uygulamalarında kalitesiz tiner kullanılması, yeterli kalınlıkta sonkat tatbik edilmemiş olması.

Giderme Yöntemi:
Sonkat parlak boya veya vernik uygulamadan önce mutlaka yeterli kalitede zemin dolgusu sağlanmalıdır. İyi hazırlanmış yüzeylere sonkatta kaliteli tiner kullanılarak yeterli film kalınlığında sonkat tatbik edilmelidir. Yeterli parlaklığın elde edilmediği yüzeylere 400-600 no’lu zımpara ile pürüz kırılarak ve yukarıdaki sebeplere dikkat edilerek bir kat daha sonkat boya veya vernik uygulanmalıdır.

Zımpara Olma Süresinin Gecikmesi


Tatbik edilmiş astar boya veya dolgu verniğinin üretici firma tarafından belirtilmiş süre içinde zımparaya gelmemesi veya tüketici beklentisine göre geç gelmesi.

Sebebi:
İki komponentli boyalarda üretici firma tarafından belirtilen karışım oranına uyulmamış olması, ortam sıcaklığının çok düşük olması, ahşabın aşırı nemli olması, çok kalın uygulama yapılmış olması, en önemlisi zımparaya gelme süresi yönüyle kullanılan marka veya sistemin tanınmaması.

Giderme Yöntemi:
Tatbikat öncesi karışım oranları doğru uygulanmalı, aşırı nem ve soğukta tatbikattan kaçınılmalı, çok kalın uygulama yapılmamalıdır. Sistem ve marka seçiminde ise özellikle Poliüretan ve Akrilik Sistemlerde kürlenmenin kimyasal reaksiyon ile olması sebebiyle kuruma süresinin uzun olması dolayısıyla bu sistemlerin geç zımparaya geldiği, zımpara süresinin yaz aylarında 6-8 saat, kış aylarında 24-72 saat olduğu, kimyasal yapı gereği normal olan bu sürelerden daha kısa sürede kuruyanların muhtemelen modifiye reçine içerdiği bilinmelidir. Ancak gerçek Poliüretan veya Akrilik vernik veya boyanın zımparaya gelme süresi ortamı ısıtmak suretiyle kısaltılabilir.

Zımpara Zorluğu


Uygulanmış Poliüretan, Akrilik ve Polyester astar veya dolgu verniğinin zımparalanma işleminin
tüketici beklentisinden daha sert, yorucu, az tozlu olması veya zımparayı sarması.

Sebebi:
Astar veya dolgu verniğinin uygulanmasında sertleştiricinin farklı markada, eksik veya fazla kullanılmış olması, normal olan zımparaya gelme süresinden önce veya çok geç zımpara yapılması.

Giderme Yöntemi:
Üretici firma tarafından verilen karışım oranlarına hassasiyetle uyulmalı, mutlaka doğru ve aynı marka sertleştirici kullanılmalıdır. Üretici firma tarafından belirlenen süreden çok önce film henüz sertleşmemişken veya çok geç film çok sertleştikten sonra zımpara işleminden kaçınılmalıdır.
 

Boya ürünleri ile ilgili uygulama önerilerii hakkında bilgi
 

Boya ürünleri ile ilgili uygulama yöntemleri hakkında bilgi
 

Boya ürünleri ile ilgili sıkça sorulan sorular
 

Tercihininizi doğru yapın teknik bilgilerimiz için detaylı bilgi
 

Yeniliklerden haberdar olun

Bizimle iletişime geçin
Copyright © 2010, İhsan Boya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Karpuzlu 1. Sok. No.67 Siteler / ANKARA - Tel: (0312) 348 60 57 Pbx