Zeminin Hazırlanması

Google'da Ara

Ort. Okuma Süresi:

1 dk.

Zeminin Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar:

Boya ve vernikler ne kadar kaliteli olursa olsun, boyanacak yüzeyler gerektiği ve önerildiği gibi hazırlanmamışsa, boya ve vernik doğru uygulanmamışsa istenilen sonuç elde edilemediği gibi, istenmeyen maliyet artışları da ortaya çıkabilecektir. Bu nedenle yüzey hazırlama ve boya uygulamasında gösterilecek özen en iyi sonucun alınmasını sağlayacaktır.

Zımpara Tekniği

Google'da Ara

Ort. Okuma Süresi:

4 dk.

Boyama İşleminde Zımpara Tekniği:

 • Zımparalama sonunda yüzeyde zımparanın kalınlığına bağlı olarak farklı derinliklerde izler oluşur. Bu izler sonkat boya ve verniğin uygulanmasından sonra görünür hale gelerek boyanmış yüzeyin düzgünlüğünü, parlaklığını, dekoratif görüntüsünü olumsuz olarak etkiler. Bu izler kademeli zımpara yapılarak yok edilmelidir. Kademeli zımparadan en iyi sonucu almak için zımpara kademeleri arasında iki kademe atlamak yeterlidir. Bu amaçla; kaba zımpara önce 80 numara, sonra 150 numara, dolgu verniği ve astar önce 220 numara, sonra 280 numara, en sonunda 360 numara (daha ince zımpara kullanılabilir) ile zımparalanmalıdır. Zımpara izlerini yok etmek için zımpara sonrasında dolgu verniği ve astar gibi malzemeler kullanılmamalıdır, bu gibi malzemeler iş bitiminde istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
 • Zımpara tecrübeli kişiler tarafından yapılmalı veya zımpara sonunda tecrübeli kişiler tarafından diğer boya malzemesi uygulanmadan önce kontrol edilmelidir.
 • Zımpara fazla bastırılmamalıdır.
 • Zımpara yapılan yerin düzgünlüğü el ile sürekli kontrol edilmelidir.
 • El ile zımpara yapılırken takoz kullanılmalıdır. Takoz kullanılmadığı zaman parmak izleri zımpara sonunda ve sonkat uygulamasından sonra görünür hale gelerek boyama kalitesinin düşmesine sebep olur.
 • El ile zımpara yapılırken zımpara aynı yönde hareket ettirilmelidir.

Boya Tabancası Kullanımı

Google'da Ara

Ort. Okuma Süresi:

3 dk.

Boyama İşleminde Boya Tabancası Kullanımı:

 • Uygulama basıncı dolgu ve astar için 4-5 atmosfer, sonkat için 2-3 atmosfer olmalıdır. (Daha yüksek basınçta uygulamalar yüzey hataları ve sarfiyatın daha fazla olmasına sebep olmaktadır.)
 • Astar ve dolgu verniği kullanımında 1,8-2,2 mm çapında , sonkat uygulamalarında 1,5-1,7 mm çapında tabanca memesi kullanılmalıdır.
 • Kompresörde mutlaka yağ ve su filtresi kullanılmalıdır. (Hava ile beraber gelecek yağ veya su yüzey hatalarına sebep olacaktır.)
 • Boya tabancası yüzeyden 20-30 cm uzakta ve yüzeye dik olarak tutularak uygulama yapılmalıdır.

Uygulama ve Kurutma Ortamı

Google'da Ara

Ort. Okuma Süresi:

1 dk.

Boyama İşleminde Boyanın Uygulanması ve Kurutma Ortamı:

Boya ve vernik uygulanacak ortam tozdan arındırılmış, yeterli havalandırmanın sağlandığı bir ortam olmalıdır. Havalandırma amacıyla kullanılan aspiratörler ortamda olabilecek tozları havalandırmadan boya sehpasının altından emecek şekilde aşağıya monte edilmelidir. Boya kabinine hava girişi sağlayan boşluklarda mutlaka toz tutucu filtreler olmalıdır.

Boyanın Hazırlanması

Google'da Ara

Ort. Okuma Süresi:

2 dk.

Boyama İşleminde Boyanın Hazırlanması:

 • Kullanılacak boya açılarak bir problemin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bozuk olduğu tespit edilen ürün kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Tüm boya veya vernik malzemeleri kullanılmadan önce mutlaka iyi bir şekilde karıştırılmalıdır.
 • İki komponentli ürünlerde mutlaka önerilen oranlarda karışım hazırlanmalıdır. (Aksi takdirde zımpara olmama, kurumama, kolay çizilme gibi problemler ortaya çıkabilecektir.)
 • Boya veya verniklerde mutlaka önerilen tip ve miktarlarda tiner kullanılmalıdır.